Site içi Arama

Ara

Yaşar Acar

E-posta: yacarlin@hotmail.com
Günümüzde insanlar ihityaçlarının büyük bir kısmını elektrik enerjisi ile karşılamaktadır. Hatta en basitinden bir kol saatini düşünürsek ve bu kol saatinin çoğu insanda 24 saat takılı olduğunu göz önüne alırsak, bu insanın elektrik enerjisi kullanımının süreklilik taşıdığını söyleyebiliriz.
İş Kazaları13.04.2005
Çalışma hayatında, iş ortamında, çalışanların sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden kazalara iş kazası denir. Çalışma güvenliği ile ilgili pek çok yasal düzenleme ve güvence yöntemleri uygulansa da, iş ve işçi güvenliği, çalışma hayatımızın en önemli konusunu oluşturmaktadır.
Günümüzde pek çok işyerinde ve atölyede duyduğumuz ifadeleri dikkate alırsak, kalite ve yetenek kavramlarının birbirine girdiğini görürüz. Yapılan işin sonucunda ortaya çıkan garanti olayı ise, ustalıktaki kendine güvenin tezahürü olarak, genellikle bir meydan okumayı hissettirmektedir. Ama her ne şekilde izah edilirse edilsin, günümüzde kalite kavramı bir reklam aracı olarak kullanılmaktadır
1- Mal ve hizmetlerde kalite aranır. Personelde verimlilik aranır.
2- Kalitenin artması için harcama artırımı gerekebilir. Verimliliğin artırımı için harcama kısıtlaması gerekebilir.
3- Kalitenin artması için bilimsel ve teknolojik bilgiye ihtiyaç vardır. Verimliliğin artması içinse, psikolojik ve sosyolojik bilgiye ihtiyaç vardır.
İçerik Yan Blok
Konular
Tasarım: Teknimer Teknoloji
Yukarı