Site içi Arama

Ara

PIC16F628A ve ASM ile 1sn aralıkla yanıp sönen led

Mehmet Yılmaz - 25.03.2017

Bu uygulama devresi 1 adet kırmızı ledi birer saniye arayla yakıp söndürmeyi gerçekleştirmektedir.

Devrede PIC16F628A mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. 4 Mhz harici kristal ile devre çalıştırılmıştır. Devre 5 Volt ile beslenmiştir.

Devreye ait HEX dosya içeriğini mikrodenetleyiciye yükleyerek devreyi kurduğunuzda çalışır. Devre bredboard üzerinde hazırlanmış olup baskı devresi yoktur.


Devre şeması:Malzeme Listesi:

U1: PIC16F628A
Y1: 4Mhx kristal,
C1: 100nF kondansatör
C2-C3: 22pF kondansatör
R1: 10k direnç,
R2: 470R direnç

Çalışan devrenin resmi:Devrenin çalışma vidyosu:Uygulama Pic Assembly kodları:
; ********* *************************** *********
; PIC16F628A ve ASM 1sn aralıkla yanıp sönen led
; MPASM derleyicisi kullanınız
; Tarih: 25.03.2017 12:58:46
; http://www.teknomerkez.com/index.php?git=1657
; ***********************************************
    TITLE "PIC16F628A ve ASM 1sn aralıkla yanıp sönen led"
    LIST p=16F628A
    #INCLUDE <p16f628a.inc>
    __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF

    CBLOCK 0x20  ;Değişkenler Tanımlanıyor
    TRSAYAC50
    TRSAYAC51
    TRSAYAC52
    ENDC

    ORG   0x00
    GOTO  BASLA

BASLA      ;Başlangıç noktası
    CLRF  PORTA
    CLRF  PORTB
    BANKSEL TRISA
    MOVLW  b'11111111'
    MOVWF  TRISA
    MOVLW  b'00000000'
    MOVWF  TRISB
    BANKSEL CMCON
    MOVLW  0x07
    MOVWF  CMCON
    GOTO  GOREVLER

GOREVLER    ;Yapılacak işlemler burada
    BSF   PORTB,3
    CALL  BEKLE1SN
    BCF   PORTB,3
    CALL  BEKLE1SN
    GOTO  GOREVLER

BEKLE1SN    ;1sn bekle
    MOVLW  d'10'
    MOVWF  TRSAYAC50
BEKLE1SN1
    MOVLW  d'200'
    MOVWF  TRSAYAC51
BEKLE1SN2
    MOVLW  d'166'
    MOVWF  TRSAYAC52
BEKLE1SN3
    DECFSZ TRSAYAC52, F
    GOTO  BEKLE1SN3
    DECFSZ TRSAYAC51, F
    GOTO  BEKLE1SN2
    DECFSZ TRSAYAC50, F
    GOTO  BEKLE1SN1
    RETURN

    END   ; Program sonu

Devreye ait HEX dosya içeriği:
:020000040000FA
:1000000001288501860183160313FF308500003027
:1000100086008312031307309F000E2886151320D5
:10002000861113200E280A30A000C830A100A63087
:10003000A200A20B1928A10B1728A00B1528080055
:040040000034003454
:02400E00293F48
:00000001FF
Adana'da dünyaya geldi. Televizyon tamirciliğınde çırak olarak erken dönemde iş hayatına başladı. Daha sonraları Adana ve Ankara'da imalat, bilgisayar ve danışmanlık sektöründe iş hayatına devam etti. Şu anda kendisine ait işyerinde çalışmalarına devam etmektedir.
Web adresi: www.teknimer.com
E-posta: mehmet@teknimer.com

Yorumlarınız

celal - 08.11.2017
hocam ben bu devrede şöyle bir özellik istiyorum 5 sivic olucek bir buton sivicin ikisini açtığımda butona birkere bastımmı lamba iki sefer yanıp kalcek tekrar bastığımda yıne aynı iki kere yanıp söncek \n3sivici açarsam bu işlem üçkere olcek
Zaman:2017-11-08 20:33:21 - IP:

Yorum yapabilirsiniz

İsim:
E-posta:
Yorumunuz:
Güvenlik Kodu:
 
Tüm alanları doldurmak zorunludur. Yorumunuz kontrol edilince yayınlanacaktır
Sayfa Etiketleri:16F628A (4) Led (4)
İçerik Yan Blok
Konular
Tasarım: Teknimer Teknoloji
Yukarı