Site içi Arama

Ara

PIC İle Step Motor Kontrol

Profahmet - 28.03.2008

Devre PIC16F84 ile Step motor kontrol ediyor. Sağ yazan butona basınca motor sürekli sağa döner, sol yazan butonda ters yöne dönderir. Dur butonu ise motoru durdurur. Motorun hız ayarını osilatör frenkansını değiştirerek ayarlanır. Kristal yerine RC osilatör bağlanıp R direncinin değeri potla değiştirilerek hız ayarı eklenebilir.

Devrenin şeması:

Ek Dosyalar:

Devre şemasını büyük görmek için tıklayınız.

Devrenin PROTEUS ISIS ile hazırlanmış devre şemasını sıkıştırılmış zipli dosya olarak indirmek için tıklayınız.

Devrenin ASM dosyasını indirmek için tıklayınız.

Devrenin HEX dosyasını indirmek için tıklayınız.

Devrede kullanılan ASM kod:

	LIST P=16F84		
       #include "P16F84.INC"
       __CONFIG _WDT_OFF &_XT_OSC &_PWRTE_ON &_CP_OFF
LSB 	EQU 	H'20'
MSB 	EQU 	H'21'
;**************
	ORG 	0X00
	GOTO 	BASLA
;*******************
BEKLE
	MOVLW .45
	MOVWF LSB
DON1
	MOVLW .95
	MOVWF MSB
DON2	
	DECFSZ MSB,F
	GOTO DON2
	DECFSZ LSB,F
	GOTO DON1
	RETURN
;****************

BASLA
	CLRF	 MSB
	CLRF	 LSB
	BSF	 STATUS,5
	MOVLW 	 B'11111111'
	MOVWF  TRISA	
	CLRF	 TRISB
	BCF	 STATUS,5	
	CLRF 	PORTB
;********************************************	
TEST
	BTFSS PORTA,0
	GOTO  SAG
	BTFSS PORTA,1
	GOTO	SOL
	GOTO  TEST

SOL	
	BTFSS PORTA,2
	GOTO  TEST
	
	MOVLW B'11000110'
	MOVWF PORTB
	CALL BEKLE

	MOVLW B'01000011'
	MOVWF PORTB
	CALL BEKLE

	MOVLW B'01001001'
	MOVWF PORTB
	CALL BEKLE

	MOVLW B'11001100'
	MOVWF PORTB
	CALL BEKLE
	CLRF 	PORTB
	BTFSS PORTA,0
	GOTO   SAG
	GOTO   SOL
;*******************************
SAG
	BTFSS PORTA,2
	GOTO  TEST
	
	MOVLW B'00110011'
	MOVWF PORTB
	CALL BEKLE
	
	MOVLW B'00100110'
	MOVWF PORTB
	CALL BEKLE

	MOVLW B'00101100'
	MOVWF PORTB
	CALL BEKLE

	MOVLW B'00111001'
	MOVWF PORTB
	CALL BEKLE
	CLRF 	PORTB
	BTFSS PORTA,1
	GOTO	 SOL
	GOTO	 SAG

	END


E-posta: profahmet@hotmail.com
Sayfa Etiketleri:16F84 (9) Motor (3) Pic Asm (13)
İçerik Yan Blok
Konular
Tasarım: Teknimer Teknoloji
Yukarı