Site içi Arama

Ara

PIC16F84 PWM Motor ve Güç Kontrol Devresi

Profahmet - 26.03.2008

Devrenin Özellikleri

PIC 4mhz lik kristal bağlanırsa 100hz lik PWM çıkışı üretiyor darbe genişliği 10 ayrı kademede ayarlanıyor. Bu değerler asm yazılımından değişebilir. Devre sadece motor değil tüm güç kontrol uygulamalarında kullanılabilinir. Frenkans 50 hz ayarlanırsa inverterlerde sürülebilir. Devrede iki adet buton var, bunlar güç kademesini arttırıp azaltmaya yarıyor. Kullanılan kademe displeyden gözükür. Reset butonuylada sıfırlanır. PWM frenkansı PIC'in osilatör frenkansına göre değiştirebilinir yani kristali 4mhz kullanırsanız 100hz çıkar, 8mhz kullanırsanız 200hz çıkar, 2mhz kullanılırsa 50hz çıkar. PWM çıkış genliği opamp kullanılarak arttırabilinir filitrelenmesinde de fayda var. Devre şeması proteusta çizildi, bu nedenle bazı malzemeler kullanılmamıştır. Kristalin pinlerine 27pf lık kondansatör ve displeyin pinlerinede seri olarak 130 ohm direnç bağlayınız. Pin bağlantısı üst taraftan a,b,c,d,e,f,g sırasıyla gidiyor.

Devrenin Şeması:

Devreye ait ek dosyalar:

  Devre şemasını büyük görmek için tıklayınız.

Devrenin ASM dosyasını indirmek için tıklayınız.

Devrenin HEX dosyasını indirmek için tıklayınız.

Devrenin ASM kaynak kodu:

;www.profahmet.com.tr.tc  www.profahmet.tr.cx
	LIST P=16F84A
	INCLUDE"P16F84A.INC"
	__CONFIG  _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
LT	EQU	H'20'
HT	EQU	H'21'
LT1	EQU	H'22'
HT1	EQU	H'23'
LSB	EQU	H'24'
MSB	EQU	H'25'
AYAR	EQU	H'26'

ZERO  EQU   H'3F'		; Sayılar için değer atamaları
ONE   EQU   H'06'
TWO   EQU   H'5B'
THREE  EQU   H'4F'
FOUR  EQU   H'66'
FIVE  EQU   H'6D'
SIX   EQU   H'7D'
SEVEN  EQU   H'07'
EIGHT  EQU   H'7F'
NINE  EQU   H'6F'
TEN	EQU	H'BF'
K_BIR	EQU   H'01'
K_IKI	EQU   H'03'
K_US	EQU   H'07'
K_DORT	EQU   H'0F'
K_BES	EQU   H'1F'
K_ALTI	EQU   H'3F'
K_YEDI	EQU   H'80'
K_SEKIZ	EQU   H'A3'
K_DOKUZ	EQU   H'C8'
K_ON	EQU   H'FF'
;----------------------
	ORG	0X00
	GOTO	BASLA
BASLA
	CLRF	PORTB
	CLRF	AYAR	; !!! AYAR'I MUTLAKA SIFIRLA YOKSA HATA ÇIKAR !!!!
	CLRF	LSB
	CLRF	MSB
	BSF	STATUS,5
	MOVLW	B'00010111'; PORTA,3 ÇIKIŞ PİNİ
	MOVWF	TRISA
	CLRF	TRISB
	BCF	STATUS,5
	BCF	PORTA,3
	BCF	PORTA,2
	GOTO	TEST
TEST
	CALL	GOSTER
	MOVWF	PORTB
	BTFSS	PORTA,0
	GOTO	AZAL
	BTFSS	PORTA,1
	GOTO	ART
	GOTO	HAZIRLA
AZAL
	CALL	BEKLE
	MOVLW	.0
	SUBWF	AYAR,W
	BTFSC	STATUS,Z
	GOTO	TEST
	DECF	AYAR,F
	CALL	GOSTER
	MOVWF	PORTB
	GOTO	HAZIRLA
ART
	CALL	BEKLE
	MOVLW	.10
	SUBWF	AYAR,W
	BTFSC	STATUS,Z
	GOTO	TEST
	INCF	AYAR,F
	CALL	GOSTER
	MOVWF	PORTB
	GOTO	HAZIRLA
GOSTER
	MOVF	AYAR,W
KODLA
    ADDWF  PCL,F
    RETLW  ZERO
    RETLW  ONE
    RETLW  TWO
    RETLW  THREE
    RETLW  FOUR
    RETLW  FIVE
    RETLW  SIX
    RETLW  SEVEN
    RETLW  EIGHT
    RETLW  NINE
	RETLW	TEN
    RETLW  K_BIR
    RETLW  K_IKI
    RETLW  K_US
    RETLW  K_DORT
    RETLW  K_BES
    RETLW  K_ALTI
    RETLW  K_YEDI
    RETLW  K_SEKIZ
    RETLW  K_DOKUZ
	RETLW	K_ON
;--------------------
HAZIRLA
	CLRF	HT1
	CLRF	LT1
	MOVLW	.0
	SUBWF	AYAR,W
	BTFSC	STATUS,Z
	GOTO	TEST
ISLEM
	MOVF	AYAR,W
	ADDLW	.10
	CALL	KODLA
	MOVWF	HT1
	SUBLW	.255	
	BTFSC	STATUS,Z
	INCF	LT1,W
	MOVWF	LT1
	GOTO	CALIS
CALIS
	MOVF	HT1,W
	MOVWF	HT
	MOVF	LT1,W
	MOVWF	LT
SIFIR
	BCF	PORTA,3 ; PORTA,3'Ü "0" YAP
	CALL	SAYAC
	DECFSZ	LT,F
	GOTO	SIFIR
;----------------------
	BTFSS	PORTA,0
	GOTO	AZAL
	BTFSS	PORTA,1
	GOTO	ART
;----------------------
BIR
	BSF	PORTA,3 ; PORTA,3'Ü "1" YAP
	CALL	SAYAC
	DECFSZ	HT,F
	GOTO	BIR
	GOTO	CALIS
;----------------------
SAYAC
	MOVLW	.10
	MOVWF	LSB
SAY
	DECFSZ LSB,F
	GOTO SAY
	RETURN
;----------------------
BEKLE
	MOVLW .255
	MOVWF LSB
DON1
	MOVLW .255
	MOVWF MSB
DON2	
	DECFSZ MSB,F
	GOTO DON2
	DECFSZ LSB,F
	GOTO DON1
	RETURN
;==================================================;

	END


E-posta: profahmet@hotmail.com
İçerik Yan Blok
Konular
Tasarım: Teknimer Teknoloji
Yukarı