Site içi Arama

Ara

Alarmlı Ayarlanabilir PIC 16F84 Entegreli LCD Göstergeli Saat Devresi

Mehmet Yılmaz - 01.10.2007

Bu devre, alarmlı bir saat olarak kullanılması amacıyla tasarlanmıştır. Bu devre ile saati ve alarmı istediğimiz değere ayarlayabiliriz. Alarm ayarlanan (kurulan) saatte çalışır. Kristal osilatör referaslı olarak çalıştığı için bir kez ayarlandıktan sonra enerjisi kesilmediği takdirde geri kalma veya ileri gitme gibi sorunlar ortaya çıkmaz. Ayarlaması çok basit ve pratiktir. Saat ve alarm olarak verilen bütün değerler LCD displeyde gösterilmektedir.

Devrenin Çalışması ve Yapısı:

Devrede PIC 16F84 mikrokontrolör entegresi kullanılmıştır. Programı ise JAL ile hazırlanmıştır. Devreyi, saati ve aynı zamanda alarmı sıfırlamak amacıyla bir adet buton kullanılmıştır. PIC16F84 entegresinin 4 nolu RESET ucuna bağlı olan bu butona basılıp bırakıldığı anda devre, saat ve alarm değerleri sıfırlanır yani resetlenmiş olur. Saati, dakikayı ve alarm için saat ve dakika değerlerini ayarlamak amacıyla 4 adet buton kullanılmıştır. Aslında 4 adet buton sayı olarak bir devrede kullanım açısından bakıldığında biraz fazladır. Daha az sayıda buton ile ayarlama devresi yapılabilirdi. Benim buton sayısını fazla tutmaktaki amacım, devrenin JAL ile hazırlanan yazılımının (programının) sade olmasını sağlamaya yöneliktir. Saati ayarlamak için PIC16F84 entegresinin 18 nolu RA1 ucuna bağlı olan B2 butonuna basılınca o anda göstergede bulunan saat değeri bir artırılır. Sürekli basılı tutulursa yarım saniye aralıklarla saat değeri birer birer artar. Bu artırma sırasında saniyenin değeri ise sıfırlanır. Saat için her yapılan ayarlamadan sonra saniye değeri sıfırdan saymaya başlar. Dakikayı ayarlamak için, aynı saati ayarladığımız yöntemi kullanırız. Dakikayı ayarlamak için PIC16F84 entegresinin 17 nolu RA0 ucuna bağlı olan B1 butonuna basılınca o anda göstergede bulunan dakika değeri bir atırılır. Sürekli basılı tutulursa yarım saniye aralıklarla dakika değeri birer birer artar. Bu artırma sırasında saniyenin değeri ise sıfırlanır. Dakika için her yapılan ayarlamadan sonra saniye değeri sıfırdan saymaya başlar.

Alarmı ayarlamak için yine saat ve dakika ayarlaması için tanımladığımız alarm_saat ve alarm_dakika değişkenlerinin değerini artırıyoruz. Kullanım şekli itibariyle yukarıda anlatılan saat ve dakika ayarlamasında yapıldığı biçimde alarmı ayarlıyoruz. PIC 16F84'ün 1 nolu ucu (RA2) ile alarm için saati, 2 nolu ucu (RA3) ile de alarm için dakikayı ayarlıyoruz. Yaptığım denemelerde, alarmı ayarlarken saatin değerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Devrede 2 satırlı 16 karakterli LCD ekran kullanılmıştır. Göstergenin birinci satırında “Saat:” ve saatin gösterilecek değeri yazılıdır. İkinci satırda ise “Alarm:” ve ayarlanan alarmın gösterilecek değeri bulunmaktadır. LCD ekranın kontrast ayarını yapmak için RV1 10K ayarlı direnci kullanılmıştır.

Devrenin mikrokontrolör yazılımında sayıcı olarak Timer0 zamanlayıcı/sayıcı'sı kullanılmıştır. Timer0'ın zaman aşımı kesmesi özelliğinden yararlanılarak zaman ve saydırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Devrede kullanılan kristalin frekansı 4.194304 Mhz olarak seçilmiştir. Programda kullanılan işlemler açık olarak yazıldığından ve bölümler halinde düzenlendiğinden yeterince bilgiyi içermektedir.

Devrenin Şeması:

Şekil 1: LCD göstergeli alarmlı ayarlı saat devresi şeması.

Devrenin Resmi:

Resim 1: Tamamlanmış devrenin çalışır şekildeki görünümü.

Devrenin Malzeme Listesi:

U1: PIC 16F84
LCD1: İki satır LCD
D1: Kırmızı LED
R1, R2, R4, R5, R6: 470
R3: 1K
RV1: 1K trimpot
XTAL: 4.194304MHz
C1, C2: 22pF
B1-B5: Buton
BUZ1: BUZZER (+5V olanlardan)

Ekler:

JAL Devreye ait programın Jal ile hazırlanmış dosyasına bakmak için tıklayınız.
Devreye ait programın Jal ile hazırlanmış dosyasını sıkıştırılmış zip dosya olarak indirmek için tıklayınız.
Devreye ait programın HEX yazılım dosyasını indirmek için tıklayınız.

Adana'da dünyaya geldi. Televizyon tamirciliğınde çırak olarak erken dönemde iş hayatına başladı. Daha sonraları Adana ve Ankara'da imalat, bilgisayar ve danışmanlık sektöründe iş hayatına devam etti. Şu anda kendisine ait işyerinde çalışmalarına devam etmektedir.
Web adresi: www.teknimer.com
E-posta: mehmet@teknimer.com
Sayfa Etiketleri:16F84 (9) Lcd (8) Saat (3)
İçerik Yan Blok
Konular
Tasarım: Teknimer Teknoloji
Yukarı