Site içi Arama

Ara

Pic 16F628 ile Karaşimşek Devresi

Mehmet Yılmaz - 13.06.2005

PIC16F628 kullanarak daha az elemanla bir karaşimşek devresi gerçekleştirilebilir. Bu tür devrelere, kayan led devresi de denmektedir. Biz bu devrede 16F628'in dahili osilatörünü kullanıyoruz. Bu sayede kullanılan devre elemanı en aza iniyor. Devrede, Pic16F628'in yanında 8 adet led ve 1 adet 470 ohm direnç kullanılmıştır. 100nF kondansatör voltaj filtresi olarak kullanılmaktadır.

Devrenin çalışması, programın bit kaydırma işlemi yapmasından ibarettir.

Programlamada kullanılan asm ve hex dosya ektedir


Devre Şeması:


Devrenin Deneme Sırasındaki Görünümü:
Devrenin Asm Porgram Kodları:

Güncelleme ve uyarı: MPLAB X IDE v3.51 ile derleme denemesi yaptığımda hatalarla karşılaştığımdan aşağıdaki kodları yeniledim. Yukarıda ekte verilen asm dosya MPLAB X IDE ile derlenmiyor ve hatalar veriyor. Aşağıdaki kodları kullanınız. (25.02.2017)

;=============================================
;Pic 16F628 ile Karaşimşek Devresi
;Mehmet Yılmaz - mehmet.yilmaz@teknomerkez.net
;=============================================
LIST P = PIC16F628
include "p16f628.inc"

__config _CP_OFF & _CP_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_ON & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_CLKOUT

;===== DEĞİŞKENLER TANIMLANIYOR =====
SAYAC1 EQU h'20'
SAYAC2 EQU h'21'

;===== BAŞLANGIÇ NOKTASI TANIMLANIYOR=====
org 0x00

;===== PORTLARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI AYARLANIYOR =====
AYARLAR
CLRF PORTB
BCF STATUS, 0
BSF STATUS, 5
CLRF TRISB
BCF STATUS, 5
MOVLW h'07'
MOVWF CMCON

;===== BAŞLANGIÇ AYARLARI YAPILIYOR =====
MOVLW h'01'
MOVWF PORTB

;===== GECİKME ALT PROGRAMI YAPTIRILIYOR =====
BEKLE
MOVLW h'FF'
MOVWF SAYAC1
DONGU1
MOVLW h'FF'
MOVWF SAYAC2
DONGU2
DECFSZ SAYAC2, F
GOTO DONGU2
DECFSZ SAYAC1, F
GOTO DONGU1
RETURN

;===== PROGRAM ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR =====
SOL ;SOLA KAYDIRMA İŞLEMİ YAPILIYOR
CALL BEKLE
RLF PORTB, F
BTFSS PORTB, 7
GOTO SOL

SAG ;SAĞA KAYDIRMA İŞLEMİ YAPILIYOR
CALL BEKLE
RRF PORTB, F
BTFSS PORTB, 0
GOTO SAG
GOTO SOL

;===== PROGRAMIN SONU =====
END
Adana'da dünyaya geldi. Televizyon tamirciliğınde çırak olarak erken dönemde iş hayatına başladı. Daha sonraları Adana ve Ankara'da imalat, bilgisayar ve danışmanlık sektöründe iş hayatına devam etti. Şu anda kendisine ait işyerinde çalışmalarına devam etmektedir.
Web adresi: www.teknimer.com
E-posta: mehmet@teknimer.com
Sayfa Etiketleri:16F628 (4) Pic Asm (13)
İçerik Yan Blok
Konular
Tasarım: Teknimer Teknoloji
Yukarı