Site içi Arama

Ara

Asm Etiketi Listesi

Devre ile basılan butonun tanımlanmış bilgileri HC-06 bluetooth modül üzerinden telefona gönderilmektedir.
PIC denetleyicilerde; her biri 8-bit genişliğinde olan, Special Function Registers/Özel İşlev Yazmaçları ve General Purpose Registers/Genel Amaçlı Yazmaçların bulunduğu veri bellekleri haritalandırılmış bir yapıya sahiptir.
İçerik Yan Blok
Konular
Tasarım: Teknimer Teknoloji
Yukarı